Charakteristika produktů ARGENA, UNIVERSAL, IONT

Moderní produkty

Koloidní stříbro ARGENA a UNIVERSAL jsou moderní produkty, které využívají současných poznatků z oblasti nanotechnologie, mikrobiologie a nanomedicíny. Způsob přípravy lze označit jako green synthesis, protože využívá výhradně látky, které jsou běžnou součástí potravinového řetězce člověka a jsou zdravotně nezávadné. Navíc je to originální československý výrobek, který je srovnatelný s renomovanými světovými značkami a přitom je cenově mnohem přístupnější pro širokou veřejnost.

 

Koloidní stříbro Argena

je vodní disperze sférických (kulovitých) nanočástic stříbra o rozměrech průměrně 6 - 7 nm, s koncentrací 35 ± 5 ppm, s přírůstkem částic řádově kolem 20 nm, proto se vyznačuje oranžově žlutou barvou v procházejícím světle. Neobsahuje stříbrné kationty (<10%), jen stříbrné nanočástice, nevyvolává hemolýzu (rozklad červených krvinek). K potlačení cytotoxicity (poškozování lidských a zvířecích buněk) jsou nanočástice potaženy tenkou vrstvičkou potravinářského polysacharidu, která ale nesnižuje jejich mikrobicidální působení proti bakteriím a virům. Mechanismus ochrany před cytotoxicitou spočívá v zamezení interakce mezi nanočásticemi a buněčnou stěnou, která také obsahuje polysacharidy (stříbrné nanočástice projevují chemickou afinitu vůči polysacharidům). Disperze je stéricky stabilizovaná potravinářským stabilizátorem, který je složen z řetězců aminokyselin (polypeptidů) a tak zároveň chrání buněčnou DNA před poškozením a je dalším faktorem, který snižuje cytotoxicitu nanočástic stříbra ARGENA Koloidní stříbro ARGENA prioritně působí a mikroorganismy hynou. Schopnost rezistence organismu, jako je tomu například u běžných antibiotik, je tímto vyloučena.

Senzorická charakteristika: oranžovo žlutá barva, nahořklá chuť, bez vůně

 

KOLOIDNÍ STŘÍBRO UNIVERSAL

je podobně jako u typu Argena vodní disperzí sférických (kulovitých) nanočástic stříbra o rozměrech průměrně 6-7 nm, ale o koncentraci 30 ± 5 ppm, proto se vyznačuje zlatožlutou barvou v procházejícím světle (dovoluje se slabá opalescence). Tento vzhled způsobuje absorpci světla na povrchovém plazmonu nanočástic. Protože obsahuje stříbrné nanočástice ve větší míře a stříbrné kationty jen velmi málo (<20%), nevyvolává zásadním způsobem hemolýzu (rozklad červených krvinek). K potlačení cytotoxicity (poškozování lidských a zvířecích buněk) jsou nanočástice potaženy tenkou vrstvičkou potravinářského polysacharidu, která ale nesnižuje působení a mikrobicidní vliv na bakterie a viry. Disperze je stéricky stabilizovaná. Koloidní stříbro UNIVERSAL také prioritně působí na buněčnou membránu patogenních mikroorganismů, kterou narušuje, penetruje a mikroorganismy hynou. Schopnost rezistence organismu, jako je tomu například u běžných antibiotik, je tímto vyloučena.

Senzorická charakteristika: zlatožlutá barva, mírně nahořklá chuť, bez vůně

 

Iontové stříbro IONT

je bezbarvá vodní suspenze stříbrných nanoklastrů (skupinek několika atomů) a velmi malého množství nanočástic, bez úpravy polysacharidy a bez stabilizátoru (elektrostatická stabilizace). Od 1% do 20% (typicky 10%) obsahu stříbra je ve formě částic a větší část obsahu, od 80% do 99%, je ve formě iontů stříbra. Jedná se o monoatomární koloidní stříbro. hydrosol stříbra. Protože má poměrně vysoký obsah stříbrných kationtů, vyznačuje se vyšší cytotoxicitou, hemolytickým vlivem a vlivem na řetězec DNA oproti typu ARGENA, ale přesto ani u těchto druhů koloidního stříbra nebyla zjištěna masivní nekróza nebo apoptóza buněk vyšších organismů, což znamená, že buněk časem "opravit". V tomto směru má lepší vlastnosti, než mnohé druhy komerčních antibiotik. Tento typ koloidního stříbra se vyznačuje excesivním účinkem, který pro představu v případě infekcí patogenními prvky je dostatečně silný, zatímco u typu ARGENA je v tomto případě efektivita mírnější a účinek o něco slabší.

Senzorická charakteristika: bezbarvé, bez chuti, bez vůně

 

 

Rozdíl mezi iontovým stříbrem a koloidním stříbrem - nanočástice
 
Iontové stříbro (hydrosol stříbra) není totéž co kovové nano-částice v koloidu stříbra. Například kovové stříbro není rozpustné ve vodě, ale iontové stříbro se ve vodě rozpustí. Technicky řečeno, ion stříbra je atom stříbra, kterému chybí jeden elektron. Jedná se o elektron umístěný na vnější dráze, který určuje fyzikální vlastnosti látky. Pokud atom stříbra obsahuje tento elektron, jedná se o kovové stříbro. Pokud tento elektron odebereme, dostaneme ion, který je rozpustný ve vodě. V této iontové formě je stříbro velmi reaktivní, což znamená, že se velmi rychle spojuje (reaguje) s jinými přítomnými prvky a vytváří sloučeniny.
 
 
Kontraindikace a zdravotní rizika
 
Užití (pití) iontového stříbra (s koncentrací 100 ppm a více) může potenciálně způsobit stav zvaný Argyria, trvalé zabarvení kůže do šedo-modra. Mezi vzácně se vyskytující vedlejší účinky způsobené nadměrným užitím se uvádí poškození ledvin, podráždění kůže (zejména u alergie na kovy), krátkodobé deficitní neurologické stavy (třas, podrážděnost apod.). Pozor, obzvláště iontové stříbro (hydrosol stříbra) interaguje s některými léky včetně tyroxinu, chinolonu, tetracyklinu a s penicilaminem.
 
 

SROVNÁNÍ PRODUKTŮ PODLE VYBRANÝCH UKAZATELŮ

 

Podle intenzity působení řadíme naše produkty sestupně: 1. IONT, 2. UNIVERSAL, 3. ARGENA.

Podle toxicity a míry šetrnosti je to přesně naopak (nejšetrnější je ARGENA, pak následuje UNIVERSAL a na třetí pozici produkt IONT).

Podle doby skladovatelnosti doporučujeme spotřebovat nejlépe do 1 měsíce koloidní stříbro ARGENA, do 3 měsíců koloidní stříbro UNIVERSAL a do 6 měsíců od data výroby iontové stříbro IONT. Při překročení jsou viditelné změny v zabarvení zejména u koloidního stříbra, což nevede k vyšší toxicitě produktu ale spíše se odráží na postupném snižování intenzity působení.

(Poznámka: Na dobu expirace má zásadní vliv přístup vzduchu, který obsahuje stopové prvky síry, na kterou zejména koloidní stříbro díky velkým povrchům nanočástic rapidně reaguje, tzn. uzavřená láhev vydrží déle.)

 

 

Velikost nanočástic

 

Velikost nanočástic stříbra se určuje podle vzorce D = 230 / (FWHM-50). Z uvedeného záznamu Absorbanční (extinční) křivky, měřené na spektrálním fotometru Zeiss vyplývá, že

průměrný rozměr nanočástic preferovaného koloidního stříbra Argena je

D = 6,4nm

velikost nanocastic

 

 

Koncentrace nanočástic

 

Koncentrace nanočástic Ag se určuje z koncentrace stříbrných kationtů, měřené pomocí článku Ag + ISE vs. SCE před Tollensovou reakcí, která odpovídá koncentraci nanočástic, vzniklých po úplném proběhnutí Tollensovy reakce (redukce stříbrných kationtů na kovové stříbro). Z testu vyplývá, že preferované koloidní stříbro Argena

 

obsahuje výhradně stříbrné nanočástice o koncentraci 30 ppm a neobsahuje  škodlivé stříbrné kationty,

koncentrace

 

což produkty naší výroby řadí v současnosti mezi nejkvalitnější na českém a slovenském trhu (renomovaní výrobci deklarují 10 - 20% stříbrných kationtů) a co se týká ostatních ukazatelů i ve srovnání s produkty z dovozu ze zahraničí, které se více či méně stabilně již objevují pod různými značkami v distribuční síti (pochopitelně s sebou nese určitá omezení a rizika).

Porovnanie cien tovaru Navštívte Argena.sk v ShopMania