Charakteristika produktov ARGENA, UNIVERSAL, IONT

Koloidné striebro ARGENA a UNIVERSAL sú moderné produkty, ktoré využívajú súčasné poznatky z oblasti nanotechnológie, mikrobiológie a nanomedicíny. Spôsob prípravy možno označiť ako "green synthesis", pretože využíva výhradne látky, ktoré sú bežnou súčasťou potravinového reťazca človeka a sú zdravotne nezávadné. Navyše, je to originálny česko-slovenský výrobok, ktorý je porovnateľný s renomovanými svetovými značkami a pritom je cenovo oveľa prístupnejší pre širokú verejnosť.

  

Koloidné striebro Argena

je vodná disperzia sférických (guľovitých) nanočastíc striebra o rozmeroch priemerne 6 - 7 nm, s koncentráciou 35 ± 5 ppm, s prírastkom častíc rádovo okolo 20 nm, preto sa vyznačuje oranžovo žltou farbou v prechádzajúcom svetle. Neobsahuje strieborné katióny (<10%), len strieborné nanočastice, nevyvoláva hemolýzu (rozklad červených krviniek). Na potlačenie cytotoxicity (poškodzovanie ľudských a zvieracích buniek) sú nanočastice potiahnuté tenkou vrstvičkou potravinárskeho polysacharidu, ktorá ale neznižuje ich mikrobicidálné pôsobenie proti baktériám a vírusom. Mechanizmus ochrany pred cytotoxicitou spočíva v zamedzení interakcie medzi nanočasticami a bunkovou stenou, ktorá tiež obsahuje polysacharidy (strieborné nanočastice prejavujú chemickú afinitu voči polysacharidom). Disperzia je stéricky stabilizovaná potravinárskym stabilizátorom, ktorý je zložený z reťazcov aminokyselín (polypeptidov) a tak zároveň chráni bunkovú DNA pred poškodením a je ďalším faktorom, ktorý znižuje cytotoxicitu nanočastíc striebra ARGENA Koloidné striebro ARGENA prioritne pôsobí na bunkovú membránu patogénnych mikroorganizmov, ktorú narušuje, penetruje a mikroorganizmy hynú. Schopnosť rezistencie organizmu, ako je tomu napríklad u bežných antibiotík, je týmto vylúčená.
Senzorická charakteristika: oranžovo žltá farba, horkastá chuť, bez vône
 

KOLOIDNÉ STRIEBRO UNIVERSAL
je podobne ako pri type Argena vodnou disperziou sférických (guľovitých) nanočastíc striebra s rozmermi priemerne 6-7 nm, ale s koncentráciou 30 ± 5 ppm, preto sa vyznačuje zlatožltou farbou v prechádzajúcom svetle (dovoľuje sa slabá opalescencia). Tento vzhľad spôsobuje absorbcia svetla na povrchovom plazmónu nanočastíc. Pretože obsahuje strieborné nanočastice vo väčšej miere a strieborné katióny len veľmi málo (<20%), nevyvoláva zásadným spôsobom hemolýzu (rozklad červených krviniek). Na potlačenie cytotoxicity (poškodzovanie ľudských a zvieracích buniek) sú nanočastice potiahnuté tenkou vrstvičkou potravinárskeho polysacharidu, ktorá ale neznižuje pôsobenie a mikrobicídny vplyv na baktérie a vírusy. Disperzia je stéricky stabilizovaná. Koloidné striebro UNIVERSAL takisto prioritne pôsobí na bunkovú membránu patogénnych mikroorganizmov, ktorú narušuje, penetruje a mikroorganizmy hynú. Schopnosť rezistencie organizmu, ako je tomu napríklad u bežných antibiotík, je týmto vylúčená.
Senzorická charakteristika: zlatožltá farba, mierne horkastá chuť, bez vône
 
 Iónové striebro IONT

je bezfarebná vodná suspenzia strieborných nanoklastrů (skupiniek niekoľkých atómov) a veľmi malého množstva nanočastíc, bez úpravy polysacharidy a bez stabilizátora (elektrostatická stabilizácia). Od 1% do 20% (typicky 10%) obsahu striebra je vo forme častíc a väčšia časť obsahu, od 80% do 99%, je vo forme iónov striebra. Jedná sa o monoatomární koloidné striebro, tzv. hydrosol striebra. Pretože má pomerne vysoký obsah strieborných katiónov, vyznačuje sa vyššou cytotoxicitou, hemolytickým vplyvom a vplyvom na reťazec DNA oproti typu ARGENA, ale napriek tomu ani u týchto druhov koloidného striebra nebola zistená masívna nekróza alebo apoptóza buniek vyšších organizmov, čo znamená, že bunky sa dokážu časom "opraviť". V tomto smere má lepšie vlastnosti, ako mnohé druhy komerčných antibiotík. Tento typ koloidného striebra sa vyznačuje excesívnom účinkom, ktorý pre predstavu v prípade infekcií patogénnymi prvokmi je dostatočne silný, zatiaľ čo pri type ARGENA je v tomto prípade efektivita miernejšia a účinok o niečo slabší.

Senzorická charakteristika: bezfarebné, bez chuti, bez vône

 


Rozdiel medzi iónovým striebrom a koloidným striebrom - nanočastice

Iónové striebro (hydrosol striebra) nie je to isté čo kovové nano-častice v koloidu striebra. Napríklad, kovové striebro nie je rozpustné vo vode ale iónové striebro sa vo vode rozpustí. Technicky povedané, ión striebra je atóm striebra, ktorému chýba jeden elektrón. Ide o elektrón umiestnený na vonkajšej dráhe, ktorý určuje fyzikálne vlastnosti látky. Ak atóm striebra obsahuje tento elektrón, ide o kovové striebro. Pokiaľ tento elektrón odoberieme, dostaneme ión, ktorý je rozpustný vo vode. V tejto iónovej forme je striebro veľmi reaktívne, čo znamená, že sa veľmi rýchlo spája (reaguje) s inými prítomnými prvkami a vytvára zlúčeniny.

 

Kontraindikácie a zdravotné riziká

Užitie (pitie) iónového striebra (s koncentráciou 100 ppm a viac) môže potenciálne spôsobiť stav nazývaný Argyria, trvalé zafarbenie kože do šedo-modra. Medzi zriedkavo sa vyskytujúce vedľajšie účinky spôsobené nadmerným užitím sa uvádza poškodenie obličiek, podráždenie kože (najmä u alergie na kovy), krátkodobé deficitné neurologické stavy (tras, podráždenosť a pod.). Pozor, iónové striebro (hydrosol striebra) interaguje s niektorými liekmi vrátane tyroxínu, chinolónu, tetracyklínu a s penicilamínom.

 

 __________________________________________________________________________________________________________

POROVNANIE PRODUKTOV PODĽA VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV
 
Podľa intenzity pôsobenia zaraďujeme naše produkty zostupne: 1. IONT, 2. UNIVERSAL, 3. ARGENA.
Podľa toxicity a miery šetrnosti je to presne naopak (najšetrnejší je ARGENA, potom nasleduje UNIVERSAL a na tretej pozícii produkt IONT).
Podľa doby skladovateľnosti odporúčame spotrebovať najlepšie do 1 mesiaca koloidné striebro ARGENA do 3 mesiacov koloidné striebro UNIVERSAL a do 6 mesiacov od dátumu výroby iónové striebro IONT. Pri prekročení sú viditeľné zmeny v zafarbení najmä u koloidného striebra, čo nevedie k vyššej toxicite produktu ale skôr sa odráža na postupnom znižovaní intenzity pôsobenia.


Poznámka: Na dobu expirácie má zásadný vplyv prístup vzduchu, ktorý obsahuje stopové prvky síry, na ktorú najmä koloidné striebro vďaka veľkým povrchom nanočastíc rapídne reaguje, to znamená: uzatvorená fľaša vydrží dlhšie.

___________________________________________________________________________________________________________

Veľkosť nanočastíc

 

Veľkosť nanočastíc striebra sa určuje podľa vzorca D = 230/(FWHM-50). Z uvedeného záznamu absorbančnej (extinčnej) krivky, meranej na spektrálnom fotometri Zeiss vyplýva, že

priemerný rozmer nanočastíc  testovanej vzorky koloidného striebra Argena je

D = 6,4nm

velikost nanocastic

 _________________________________________________________________________________________________________ 

Koncentrácia nanočastíc

 

Koncentrácia nanočastíc Ag sa určuje z koncentrácie strieborných katiónov, meranej pomocou článku Ag+ISE vs. SCE pred Tollensovou reakciou, ktorá zodpovedá koncentrácii nanočastíc, vzniknutých po úplnom prebehnutí Tollensovej reakcie (redukcie strieborných katiónov na kovové striebro). Z grafu vyplýva, že daná testovaná vzorka koloidného striebra Argena

 

obsahovala výlučne strieborné nanočastice s koncentráciou 30ppm a neobsahovala  škodlivé strieborné katióny,

 koncentrace

 

čo produkty našej výroby radí v súčasnosti medzi najkvalitnejšie na českom a slovenskom trhu (renomovaní výrobcovia deklarujú 10 - 20% strieborných katiónov) a čo sa týka ostatných ukazovateľov aj v porovnaní s výrobkami z dovozu zo zahraničia, ktoré sa viac či menej stabilne už objavujú pod rôznymi značkami v distribučnej sieti (pochopiteľne so sebou nesie určité obmedzenia a riziká).

 

Porovnanie cien tovaru Navštívte Argena.sk v ShopMania