Zmena. Od 1. 4. 2022 prechádzame na nové etikety. Online platobná brána nie je v prevádzke, čakáme na schválenie poskytovateľa. Ďalej upozorňujeme: Zakladáme ďalšiu funkčnú časť eshopu pre zobrazovanie nových výrobkov značky ArgenaSilver ®. Produkty z tejto kolekcie sú momentálne nedostupné.

Otázky a odpovědi

 

Co nového vaše značka ArgenaSilver® přináší na trh?

Chceme se vézt na vlně zdravého životního stylu a podporujeme ho. Dříve byla krása vnímána spíše samostatně a odděleně od zdraví a výživy. V současné době se při sestavení receptury kosmetických prostředků cíleně používají výhodné nutriční ingredience a aktivní složky, které podporují přirozené mechanismy metabolismu kůže. Kosmetické výrobky tak naplňují požadavek současných spotřebitelů, tj. cestou zdravé výživy a ochrany kůže prodloužit mládí, nabídnout zvýšený potenciál psychických a fyzických sil. Dominantní je obsah antioxidantů, minerálů, ovocných kyselin (AHA kyselin), látek ochranných a zvláčňujících, které jsou přírodního nejlépe rostlinného původu.

 

Jaké je hlavní určení kosmetických výrobků značky ArgenaSilver®?

Naše kosmetické výrobky najdou uplatnění jak pro čistící, tak zvláčňující a hydratační účely, jejich pH se pohybuje v oblasti neutrální až slabě kyselé. Účinný obsah aktivních látek není v poslední době výsadou pouze výrobků vyšší cenové kategorie, ale stává se běžným i u kosmetiky určené široké veřejnosti.

 

Patří vaše výrobky do kategorie přírodní kosmetiky?

Prokazatelně ano. A je to naše silná stránka. Výrobky ArgenaSilver® neobsahují syntetické konzervanty, ropné deriváty, syntetické vůně a barviva. Aktivní složkou je výrobní ingredience hydrosol stříbra, který pochází z naší vlastní produkce a jeho kvalitu garantujeme. Ostatní výrobní ingredience pocházejí z testovaných zdrojů a jejich kvalitu zaručuje pečlivý výběr zdrojů surovin, komplexní laboratorní analýzy a zapečetěná balení přímo od výrobce.

 

Kosmetické výrobky ArgenaSilver® jsou všechny na bázi koloidního stříbra?

S výrobou a prodejem koloidního stříbra máme letité zkušenosti a v podstatě jsme druhou přicházející generací, která hledá a našla účelné využití. Všechny produkty značky ArgenaSilver® vždy nějakým způsobem v rámci složení receptury zahrnují koloid stříbra jako jednu z důležitých aktivních složek. Poměr a obsah stříbra v přípravku závisí od formy a účelu, ke kterému je přípravek zamýšlen (gel, krém, sprej, tonikum, mýdlo). Pochopitelně díky tomuto zdůrazňovanému prvku si také všechny naše produkty zachovávají svou přidanou hodnotu, kterou je právě antibakteriální a regenerační efekt stříbra pro zachování a obnovu zdravé sliznice a kožní tkáně.

 


 

Jak se vlastně koloidní stříbro vyrábí?

Ve vysoce čisté demineralizované a destilované vodě s pomocí stříbrných elektrod speciálního tvaru a velikosti. Při elektrolýze velmi malým střídavým proudem o napětí několik desítek voltů vzniká řádově asi 10% nanočástic Ag, zbytek jsou kladné ionty stříbra, které vytvářejí kolem těchto nanočástic tzv. Iontovou atmosféru. Takto vzniká iontokoloidní stříbro. To je příklad našeho iontového stříbra s produktovým označením IONT. Nanočástice jsou velmi malé, takže jejich absorpční pás je v oblasti ultrafialové části spektra, stejně jako u iontů stříbra. Tato forma je proto bezbarvá. V dalším procesu pomocí Tollensovy reakce měníme tyto ionty na nanočástice, které mají rozměr cca 6 nm, takže mají absorbance ve viditelné části spektra, proto jsou zbarveny. Jedná se o typ ARGENA a UNIVERSAL.

 

Používají se při výrobě chemikálie a nemohou v takto vyrobeném koloidu zůstat nějaké zbytky chemických látek?

K deionizaci a stabilizaci koloidu stříbra u produktů ARGENA a UNIVERSAL používáme laktózu – mléčný cukr, která se částečně mění na kyselinu mléčnou (z toho vzniká poněkud hořká chuť produktu) a dále potravinářskou želatinu. Všechny tyto látky jsou v množstvích řádově mg/l a jsou součástí potravinového řetězce, takže organismus je bez problémů zpracuje. Proto název "zelená syntéza".

 

Máte uvedeno, že koloid stříbra má barvu a iontové je bez barvy. Pokud tedy mluvíme o koloidu, je zabarvení ovlivněno velikostí částic? Jiný zdroj zase říká, že barvu ovlivňuje množství stříbrných částic.

Čím větší nanočástice, tím více se barva ve spektru posouvá doprava (u sférických od žluté k červené), ale hodně závisí i na tvaru. větší prizmata jsou modré barvy. Frekvence nanočástic (koncentrace) určuje intenzitu zbarvení – čím vyšší koncentrace, tím sytější zbarvení.

 

Vaše koloidní stříbro má světle žlutou barvu, což by měla být známka dobrých vlastností. Má ještě nějaký další smysl všímat si zbarvení koloidu?

Po čase (cca 2 – 3 měsíce) tato barva ztmavne, nebo je více do červena. Je to způsobeno tzv. koaugulací, které časem podléhá každý koloid. Nanočástice se shlukují do větších celků. To způsobuje změnu optických vlastností produktu a postupně se pomalu snižuje také účinnost, takže po 9 měsících již nezaručujeme jeho působení. To ale neznamená, že bude zdraví škodlivé po této době, jelikož se stále jedná o čisté kovové stříbro. Avšak při otevřené láhvi se projevuje navíc vliv sirných sloučenin, které se nacházejí ve stopovém množství ve vzduchu a ke koagulaci dochází rychleji – je to podobná chemická reakce, jako černání stříbrných šperků, jen nanostříbro je velmi citlivé, protože má obrovský povrch.

 

Několik zdrojů uvádí, že koloidní stříbro vyrobené elektrolýzou v čisté vodě (bez minerálů) s čistotou stříbra 99℅ nemá toxické účinky na buňky a že kationty čistého stříbra (tzv. aktivní koloid stříbra) má lepší účinky než neutrální koloid stříbra. Můžete to nějak upřesnit?

Tzv. "aktivní koloid stříbra" jsou vlastně nanočástice stříbra obklopené kationty stříbra, které tyto kationy okamžitě v krevní plazmě uvolňují, a to se všemi negativními účinky (hemolýza). Třeba otevřeně říci, že hemolýzu způsobují například i námi ​​běžně vnitřně užívaná antibiotika, jen se o tom moc nemluví. Proto vyrábíme deionizované k tělu šetrné neutrální koloidní stříbro ARGENA, i když máme v nabídce také jen částečně deionizované ale stabilizované koloidní stříbro UNIVERSAL a iontové stříbro IONT, které je díky množství aktivních kationů příznačné svojí excesivní intenzitou (jen pro představu o jeho síle, proč je třeba být obezřetný). Z těchto důvodů ani nedoporučujeme dlouhodobé či nadměrné užívání bez patřičné regenerace a směrnice EU jednoznačně neschvaluje perorální a léčebné použití (protože zastává pozici preventivních opatření). Za hodnověrný důkaz lze považovat například dvojitě slepou randomizovanou, placebem kontrolovanou studii. Bohužel se stávající legislativou a protichůdnými zájmy finančních skupin se odpovídajícího výzkumu efektivity či škodlivosti k léčebným nebo hojivým účelům hned tak nedočkáme.

 

Je přijatelné balit koloid stříbra do plastových lahví?

Do běžných PET lahví není vhodné, protože uvolňují stopová množství některých anorganických látek, které způsobují koaugulaci (spojování se nanočástic do větších shluků) a tím snižují účinnost koloidu. Naopak, speciální PET láhve, určené pro farmacii jsou lepší než sklo. Koloid v nich vydrží déle než ve skleněných lahvičkách, testované vzorky jsme měli uloženo přes rok bez pozorovatelné změny. Ale samozřejmě musí být uzavřeno a plné v odpovídajících podmínkách (uchovávat ve tmě a chránit před mrazem).

Porovnanie cien tovaru Navštívte Argena.sk v ShopMania